Báo giá gói chụp Aloha

 • 850.000 VNĐ
 • Chụp trong Studio
 • 3 concept
 • Chụp trong 2h
 • Hỗ trợ 3 trang phục cho bé
 • 01 ảnh gỗ ép size 20x30
 • 10 ảnh ép lụa size 12x18
 • Trả toàn bộ file gốc
 • Book Nowxem thêm
 • 1.690.000 VNĐ
 • Chụp trong Studio
 • 4 concept
 • Chụp trong 2h
 • 3-4 trang phục cho bé
 • 01 ảnh tráng gương 50x75
 • 01 ảnh gỗ ép size 20x30
 • 15 ảnh ép lụa size 12x18
 • Free make-up cho mẹ
 • Free ba mẹ chụp cùng
 • Trả toàn bộ file gốc
 • Book Nowxem thêm
 • 2.690.000 VNĐ
 • Chụp trong Studio
 • 5 concept
 • Chụp trong 2h
 • 3-4 trang phục cho bé
 • 01 album ultra HD 20x30 or 25x25
 • 01 ảnh gỗ ép size 20x30
 • 5 ảnh ép lụa size 12x18
 • Free make-up cho mẹ
 • Free ba mẹ chụp cùng
 • Trả toàn bộ file gốc
 • Book Nowxem thêm
 • 3.450.000 VNĐ
 • Chụp trong Studio
 • 5 concept
 • Chụp trong 2h
 • 3-4 trang phục cho bé
 • 01 album ultra HD 20x30 or 25x25
 • 01 ảnh tráng gương 50x75
 • 01 ảnh gỗ ép size 20x30
 • 5 ảnh ép lụa size 12x18
 • Free make-up cho mẹ
 • Free ba mẹ chụp cùng
 • Trả toàn bộ file gốc
 • Book Nowxem thêm

Để lại thông tin để được tư vấn

Enter your email address to get the latest news, special events and student activities delivered right to your inbox.